Zakup domku letniskowego to nie cel mieszkaniowy, ale jego adaptacja już tak – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Przestrzegł zarazem, że organ podatkowy może skontrolować, czy podatnik rzeczywiście mieszka zimą na działce, a nie w mieszkaniu należącym do żony.
Chodziło o mężczyznę, który wraz z rodzeństwem dostał od matki nieruchomość. Trzy lata później wspólnie ją sprzedali. Każdemu z trójki rodzeństwa przypadło ze sprzedaży po 60 tys. zł. Zasadniczo w takiej sytuacji powstaje obowiązek zapłaty 19 proc. PIT, bo sprzedaż przed upływem 5 lat od nabycia jest opodatkowana (art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 30e ust. 1 ustawy o PIT).
Podatnik postanowił jednak w ciągu dwóch lat od sprzedaży przeznaczyć zarobione pieniądze na własny cel mieszkaniowy i na tej podstawie skorzystać ze zwolnienia (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Nie opłacało mu się przeznaczać pieniędzy na remont mieszkania, w którym już mieszkał, bo stanowiło ono odrębny majątek jego żony. Nawet więc gdyby w nie zainwestował, to i tak nie miałby prawa do zwolnienia z daniny.
Postanowił kupić i zaadaptować na budynek mieszkalny domek holenderski. Postawił go na działce, której był współwłaścicielem i rozpoczął prace modernizacyjne. Doprowadził prąd, założył szambo i ocieplenie, wymienił okna. Uważał, że realizuje cel mieszkaniowy i w ten sposób uniknie PIT od dochodu ze sprzedaży mieszkania.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że takie uprawnienie będzie przysługiwać tylko z tytułu wydatków na adaptację domku. Kwota przeznaczona na jego zakup będzie opodatkowana. Uzasadnił to tym, że w katalogu wydatków na własne cele mieszkaniowe (wymienionych w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT) nie ma zakupu nieruchomości niemieszkalnej. Wymieniono tylko wydatki na nabycie: budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gruntu pod budowę domu, budowę, rozbudowę lub remont budynku mieszkalnego należącego do podatnika, adaptację budynku niemieszkalnego oraz spłatę kredytu zaciągniętego na nieruchomość. Dodał, że katalog ma charakter zamknięty, a ulgi podatkowe – jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania – trzeba interpretować ściśle.
Przyznając podatnikowi prawo do zwolnienia dla części wydatków przeznaczonych na adaptację domku holenderskiego, fiskus zastrzegł, że mogą one korzystać ze zwolnienia w PIT pod warunkiem, iż zostały poniesione w celu faktycznej realizacji potrzeb mieszkaniowych. To oznacza, że podatnik powinien mieszkać na działce przez cały rok – stwierdził.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 grudnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-505/15-6/MP.