Fiskus nie może skierować decyzji wymiarowej do osoby, która firmowała cudzą działalność. Nawet wtedy, gdy wynikająca z niej kwota do zapłaty wynosi 0 zł – wynika z wyroków NSA.
Sprawa dotyczyła kobiety, której organy podatkowe zarzuciły firmowanie cudzej działalności gospodarczej. Kobieta uznana przez fiskusa za firmantkę rozliczyła w formie ryczałtu podatek dochodowy za dwa lata.
Urząd, chcąc wyeliminować z obrotu prawnego złożone przez nią deklaracje PIT-28, wydał dwie decyzje wymiarowe, w których określił podatek do zapłaty w wysokości 0 zł. W przeciwnym wypadku kobieta byłaby narażona na dwukrotną zapłatę podatku: raz ze złożonej przez nią deklaracji podatkowej, a drugi raz jako osoba trzecia firmująca działalność innej osoby – tłumaczyła pełnomocniczka dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.
Pełnomocnik kobiety nie zgadzał się z uznaniem jego klientki za firmantkę, dlatego złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Sąd nie rozstrzygnął jednak kwestii firmanctwa, tylko stwierdził nieważność wydanych przez urząd skarbowy decyzji wymiarowych. Podkreślił, że decyzja wymiarowa może być adresowana wyłącznie do podatnika, a skoro organ podatkowy uważa, że kobieta nie prowadziła działalności, to nie miał prawa wymierzyć jej podatku.
Z wyrokiem zgodził się pełnomocnik kobiety. Uważał, że sama skoryguje deklarację, ale dopiero wtedy, gdy organ dowiedzie, że rzeczywiście firmowała cudzą działalność.
Wyrok sądu I instancji potwierdził NSA. Sędzia Gabriela Nasierowska podkreśliła, że decyzje wymiarowe mogą być kierowane wyłącznie do podatników, a firmant nie jest pierwotnie zobowiązany do zapłaty podatku i może ponosić odpowiedzialność wyłącznie jako osoba trzecia, za cudzy dług.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3038/13, II FSK 3039/13.