Niekorzystne interpretacje indywidualne, w których fiskus potwierdza, że komornicy są podatnikami podatku od towarów i usług, będą zaskarżane do sądu.
Zapowiedział to w rozmowie z DGP prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek.
Komornicy muszą płacić VAT od października 2015 r. Wynika to z interpretacji ogólnej ministra finansów z 9 czerwca 2015 r. (nr PT1.050.1.2015.LJU.19). Tym samym, choć przepisy się nie zmieniły, minister zmienił swoje poprzednie stanowisko z 30 lipca 2004 r. (nr PP10-812-802/04/MR/1556PP).
Komornicy nie zgadzają się z nową wykładnią ministra i dlatego występują o interpretacje indywidualne, aby następnie zaskarżyć je do sądu. Niezależnie od tego Krajowa Rada Komornicza skierowała do obecnego ministra Pawła Szałamachy pismo (nr KRK/V/794/15) z prośbą o uchylenie ubiegłorocznej interpretacji ogólnej.
W piśmie wskazano, że narusza ona przepisy konstytucji, bo m.in. rozszerza katalog podatników i prowadzi do nieuprawnionej zmiany wysokości opłat egzekucyjnych. KRK nie zgadza się też ze stanowiskiem ministra, że komornik jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o VAT.