Od stycznia do listopada ubiegłego roku osoby duchowne wpłaciły do budżetu 9,5 mln zł ryczałtowego podatku – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego na poselską interpelację.

Dodał, że wpływy za cały rok z tego tytułu będą znane dopiero w marcu 2016 r. Wiceminister przekazał także dane dotyczące rozliczeń w poprzednich latach.
- W 2014 r. było to 12,6 mln zł, w 2013 r., - 13,3 mln zł, w 2012 r. - 13,2 mln zł, w 2011 r. - 13, 4 mln zł, w 2010 r. – 13,5 mln zł.

Wiceminister przypomniał również zasady rozliczeń osób duchownych z fiskusem. I tak płacą oni od otrzymanych opłat ryczałt zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.