Od stycznia do listopada ubiegłego roku osoby duchowne wpłaciły do budżetu 9,5 mln zł ryczałtowego podatku – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Konrada Raczkowskiego na poselską interpelację.

Dodał, że wpływy za cały rok z tego tytułu będą znane dopiero w marcu 2016 r. Wiceminister przekazał także dane dotyczące rozliczeń w poprzednich latach.
- W 2014 r. było to 12,6 mln zł, w 2013 r., - 13,3 mln zł, w 2012 r. - 13,2 mln zł, w 2011 r. - 13, 4 mln zł, w 2010 r. – 13,5 mln zł.

Wiceminister przypomniał również zasady rozliczeń osób duchownych z fiskusem. I tak płacą oni od otrzymanych opłat ryczałt zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość daniny na każdy rok podatkowy ustalana jest w decyzji naczelnika urzędu skarbowego właściwego według „miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim”. Duchowni bez wezwania fiskusa powinni wpłacać ryczałt co kwartał do 20 dnia następnego miesiąca. Za czwarty kwartał podatek powinni wpłacić na rachunek urzędu skarbowego do 28 grudnia. Stawki ryczałtu określają załączniki 5 i 6 do ustawy. Inna jest wysokość podatku dla proboszczów, a inna dla wikarych.