Poczęstunek dla kontrahentów może być kosztem podatkowym, bo jego głównym celem nie jest budowa pozytywnego wizerunku firmy – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła firmy zajmującej się produkcją napędów do urządzeń mechanicznych. Często gościła u siebie kontrahentów i w tym celu regularnie ponosiła wydatki na zakup artykułów spożywczych. Przysmaki, a dodatkowo niewielki catering, były też oferowane kursantom podczas szkoleń związanych z działalnością spółki. Jeżeli szkolenie było odpłatne, poczęstunek był wliczany w jego cenę.
Oprócz tego firma organizowała spotkania biznesowe z kontrahentami. Odbywały się w restauracjach, a rachunki płacono z firmowych pieniędzy.
Spółka uważała, że powinna móc ujmować wszystkie te wydatki w kosztach podatkowych, bo nie są to wydatki na reprezentację (których nie można odliczać zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT). Tłumaczyła, że tylko wytworne i wystawne imprezy budują wizerunek firmy. Tymczasem chodzi o kawę, mleko, soki, wodę, herbatę, słodycze, owoce, kanapki. Takiego poczęstunku wymaga savoi-rvivre – przekonywała. Uważała, że podatkowym kosztem są też wydatki na biznesowe lunche, bo zaproszenie klienta do restauracji nie jest wydarzeniem nadzwyczajnym. To skromny poczęstunek, przy którym negocjuje się wyłącznie sprawy biznesowe – tłumaczyła.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że spółka może zaliczyć do kosztów tylko wydatki ponoszone na organizację odpłatnych szkoleń, którymi następnie obciąża kursantów. Pozostałe uznał za wydatki na reprezentację. Dodał przy tym, że wydatek o takim charakterze wcale nie musi być wystawny ani okazały, wystarczy, że sprowadza się do dobrego reprezentowania firmy, które może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy i sposobie podejmowania kontrahentów.
Tak samo orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim, odwołując się do wyroków innych sądów i słownikowej definicji reprezentacji.
Spółka wygrała dopiero w NSA. Sąd powołał się na uchwałę 7 sędziów NSA (sygn. akt II FSK 702/11), zgodnie z którą wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegają wyłącznie wydatki na zakup usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz. Posiłkując się tą uchwałą, sąd uznał, że żaden z wydatków ponoszonych przez firmę nie służy takim celom i w związku z tym może zostać odliczony od przychodu.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2657/13.