Środki uzyskane dzięki zwolnieniu z długu są opodatkowane. Nawet wtedy, gdy spółka przeznaczy je na cele objęte preferencją w PIT – orzekł NSA.
Spór dotyczył art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia z podatku dotacje i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów (albo jako zwrot wydatków) związanych z zakupem lub wytworzeniem środków trwałych, które są następnie amortyzowane (tak samo – wartości niematerialnych i prawnych).
Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację konkretnego przedsięwzięcia. W umowie pożyczki przewidziano możliwość umorzenia długu. Warunkiem było przeznaczenie środków na przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.
Firma wpadła na pomysł, żeby następnie przeznaczyć te środki na cele objęte zwolnieniem podatkowym. Planowała zakup środka trwałego.
Uważała, że to pozwoli jej uniknąć zapłaty CIT. Uznała, że skoro fundusz miałby umorzyć jej dług, a ona zaoszczędzone dzięki temu środki przeznaczyłaby na cel wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT, to można przyjąć, że otrzyma dotację na zakup środka trwałego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z tym się nie zgodził. Wyjaśnił, że ulgi i zwolnienia trzeba interpretować ściśle, a to, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21, nie obejmuje sytuacji związanych z umorzeniem pożyczki. Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o CIT wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (z wyjątkiem tych z Funduszu Pracy) stanowi przychód podatkowy.
Stanowisko fiskusa potwierdziły sądy. Zarówno WSA w Poznaniu, jak i NSA uznały, że spółka musi opodatkować przychód z tytułu umorzenia pożyczki. Bez znaczenia jest to, że warunkiem zwolnienia z długu było zrealizowanie celu związanego z ochroną środowiska – orzekł NSA. Wyjaśnił, że nawet w takiej sytuacji nie można mówić o dotacji.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2778/13.