Od 1 stycznia organy podatkowe mogą doręczać pisma doradcom podatkowym, radcom prawnym i adwokatom wyłącznie drogą elektroniczną. Aby jednak tak się stało, muszą być spełnione określone warunki. Są z tym niemałe problemy.
Zasady doręczania pism pełnomocnikom od 1 I 2016 r. / Dziennik Gazeta Prawna
Ministerstwo Finansów wysłało już dyrektorom izb skarbowych wytyczne dotyczące stosowania nowych przepisów o doręczaniu pism profesjonalnym pełnomocnikom.
Droga elektroniczna
Zmiana wynika z art. 144 par. 5 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym pisma adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym muszą być doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. W związku z tym od nowego roku w pełnomocnictwach powinien być wskazany adres elektroniczny pełnomocnika. Powinna to zrobić strona, czyli np. podatnik lub płatnik. Jak wynika z art. 144a par. 1 ordynacji, musi jednak spełnić jeden z następujących warunków:
● złożyć podanie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub poprzez Portal Podatkowy;
● wnieść o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazać organowi podatkowemu adres elektroniczny pełnomocnika;
● wyrazić zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazać organowi podatkowemu adres elektroniczny pełnomocnika.
W tym ostatnim przypadku to organ podatkowy występuje o wyrażenie zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną.
Spełnić wymogi
W praktyce podatnicy ani ich pełnomocnicy nie wiedzą, co mają zrobić np. jeśli trwa już postępowanie podatkowe (wszczęte w 2015 r.), a oni nie podali organowi podatkowemu, który je prowadzi, adresu elektronicznego do doręczeń. Obawiają się, że w takiej sytuacji organy będą doręczać pisma podatnikom, a nie im (skoro nie podali adresu elektronicznego).
Skarżą się też, że na Portalu Podatkowym można podać adres elektroniczny, ale jedynie w sprawach dotyczących karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałych podatkach na razie takiej możliwości nie ma.
Pełnomocnikom pozostaje więc podanie adresu elektronicznego skrzynki na platformie ePUAP, ale i tu natrafiają na problemy. Dotyczą one np. postępowań w zakresie podatku od nieruchomości. Organem podatkowym w sprawach tej daniny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a nie urząd skarbowy. Jednak, jak informuje nasza czytelniczka będąca radcą prawnym i doradcą podatkowym, urzędy miast na razie nie wiedzą nic na temat doręczeń na adres elektroniczny pełnomocnika. – Skoro więc nie mogę zgłosić organowi podatkowemu swojego adresu do kontaktów w formie elektronicznej, to pozostaje mi odbiór pisma w siedzibie organu podatkowego – mówi doradca podatkowy.
Jest też inny problem. Pełnomocnicy otrzymują wezwania z urzędów skarbowych z prośbą o podanie adresu elektronicznego, ale nie wiedzą, jakie dane mają przekazać organowi – czy ma to być adres poczty elektronicznej (e-mail), czy jakiś inny. Zastanawiają się również, czy nie powinni poprosić klientów o złożenie nowego pełnomocnictwa, w którym pojawi się elektroniczny adres pełnomocnika.
Część pełnomocników dowiaduje się o konieczności posiadania adresu elektronicznego na platformie ePUAP, ale problemem jest u nich to, że obecnie nie mają takiego adresu. Jedne organy twierdzą w takiej sytuacji, że pozostaje osobisty odbiór korespondencji. Inne z kolei odpowiadają, że jeśli postępowanie zostało wszczęte w 2015 r., to pisma w dalszym ciągu będą doręczane w formie papierowej.
Wyjaśnienia resortu
Do wielu z tych problemów Ministerstwo Finansów odniosło się w piśmie przesłanym do dyrektorów izb skarbowych 30 grudnia 2015 r. (PK4.8022.45.2015). Wynika z niego, że od 1 stycznia 2016 r. w treści pełnomocnictwa dla adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego strona (m.in. podatnik, płatnik, inkasent) musi podać m.in. adres elektroniczny profesjonalisty. Taki wymóg wynika wprost z art. 138c par. 1 ordynacji podatkowej. Resort wskazuje jednak na przepis przejściowy (art. 24 ustawy nowelizującej ordynację podatkową), zgodnie z którym pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r. oraz ich urzędowo poświadczone odpisy i uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2016 r.
To oznacza – zdaniem MF – że pełnomocnictw dołączonych do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r. nie trzeba uzupełniać o adres elektroniczny pełnomocnika. – W takim przypadku pisma będą doręczane pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym (art. 144 par. 5 ordynacji podatkowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem że pełnomocnik wniesie o to lub wyrazi zgodę na doręczanie w ten sposób (art. 144a w związku z art. 145 ordynacji podatkowej). Nie ma przy tym znaczenia, czy pełnomocnik taki składa wniosek lub zgodę przed, czy po 1 stycznia 2016 r. – dodaje MF.