Organy podatkowe nadal proszą o uzupełnienie pełnomocnictw dołączonych do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r. o elektroniczny adres doręczeń lub o złożenie nowego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania podatnika – wynika z informacji docierających do redakcji
pdf icon wyjaśnienia MF z 30.12.2015 r. PK4.8022.45.2015
pobierz plik
Takie praktyki są sprzeczne z wytycznymi Ministerstwa Finansów, zamieszczonymi w piśmie z 30 grudnia 2015 r. (nr PK4.8022.45.2015), które trafiło do dyrektorów izb skarbowych.
Zamieszanie dotyczy art. 144 par. 5 ordynacji podatkowej. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. brzmieniem tego przepisu fiskus powinien doręczać pisma profesjonalnym pełnomocnikom (tj. adwokatom, radcom prawnym i doradcom podatkowym) za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. W związku z tym od Nowego Roku w pełnomocnictwach składanych na urzędowym wzorze określonym w rozporządzeniu z 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. poz. 2330) powinien być wskazany adres elektroniczny pełnomocnika (w praktyce to adres skrzynki ePUAP).
Z pisma resortu wynika jednak, że pełnomocnictwa złożone do 1 stycznika 2016 r. zachowują swoją ważność i nie trzeba ich składać ponownie według nowego urzędowego wzoru.
Chodzi zarówno o te, które upoważniają do podpisywania deklaracji, jak i dołączone do akt sprawy.
Ministerstwo wyjaśniło też, że pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy do końca 2015 r. stały się od 1 stycznia 2016 r. pełnomocnictwami szczególnymi i nie wymagają uzupełnienia o adres elektroniczny. Resort dodał, że jeżeli taki pełnomocnik chce dostawać pisma elektronicznie, może o to wnioskować (również po 1 stycznia).
Pismo zawiera też wyjaśnienia dotyczące pełnomocnictw subsydiarnych. MF poinformowało, że można ich udzielić z wykorzystaniem wzoru pełnomocnictwa szczególnego, określonego w rozporządzeniu z 28 grudnia 2015 r. W takim przypadku na druku PPS-1 w części C wpisuje się dane pełnomocnika udzielającego substytucji, a w części D – dane tego, któremu jej udzielono.

Niższe odsetki dla przyznających się do błędu

Ministerstwo Finansów przedstawiło też wytyczne odnośnie do nowych przepisów dotyczących odsetek za zwłokę. Wskazało, że do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się dotychczasową obniżoną stawkę (75 proc. stawki podstawowej), z tym że nie trzeba uzasadniać korekty. Podatnik może też skorzystać już z nowej, niższej stawki (50 proc.), jeżeli złoży prawnie skuteczną korektę w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji (tj. od 1 stycznia 2016 r.). Po tym terminie będzie mógł zastosować jedynie stawkę 75 proc.