Jeżeli zmieniły się dane zawarte w oświadczeniu nabywcy o przeznaczeniu oleju opałowego, to konieczne jest aneksowanie dotychczasowej umowy lub zawarcie nowej – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Reklama
Od 1 stycznia 2015 r., aby sprzedawać olej opałowy z niższą stawką daniny, nie trzeba każdorazowo pozyskiwać od klientów oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych. Wystarczy jedno oświadczenie zamieszczone w okresowej umowie między sprzedawcą a nabywcą.
Spółka, która zwróciła się o interpretację, spytała o skutki zmiany danych nabywcy. Nie chciała aneksować całej umowy, bo byłoby to czasochłonne. Sądziła, że wystarczy zwykła informacja od kupującego o tym, co się zmieniło. Zamierzała ją następnie przekazać do urzędu skarbowego. Liczyła na to, że nie pozbawi jej to prawa do niższej stawki akcyzy, bo fiskus będzie wiedział, które dane zawarte w oświadczeniu się zmieniły.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że przepisy nie pozwalają na jednostronną zmianę danych w oświadczeniu. W takim wypadku należy aneksować dotychczasową umowę okresową albo zawrzeć kolejną. W przeciwnym razie sprzedawca musiałby każdorazowo pozyskiwać nowe oświadczenia od nabywcy – stwierdził dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2015 r., nr IBPP4/4513-165/15/MK.