To nie jedyna zmiana, która zacznie obowiązywać już w nowym roku. Co jeszcze przewiduje nowelizacja?

• Zastąpienie ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż ten podatek;

• Obowiązek wykazania w fakturze lub w odrębnym od faktury oświadczeniu kwoty akcyzy zawartej w cenie sprzedawanych wyrobów akcyzowych (na żądanie nabywcy);

• Eliminację podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego;

• Obowiązek rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych i wymogu składnie przez nie zabezpieczenia akcyzowego. Obowiązek ten zniesiony zostanie natomiast przy przemieszczaniu wyrobów z zerową stawką podatku akcyzowego.

• Zwrot części zapłaconej przez zakłady energochłonne akcyzy od wykorzystywanej przez nie energii elektrycznej;

• Zwolnienie podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych;

• Zwolnienie zakładów energochłonnych – otrzymają część zapłaconej akcyzy od wykorzystanej energii elektrycznej przekraczającej wskaźnik energochłonności w wysokości 3 proc.

Podstawa prawna

Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r.