Podatnik, któremu wojewoda odebrał nieruchomość pod inwestycję drogową, może w ciągu pięciu lat nabyć nową bez podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor warszawskiej izby.
Ważne, żeby pieniądze na ten cel pochodziły z odszkodowania za wywłaszczenie.
Pytanie zadała współwłaścicielka gruntu położonego w okolicach Warszawy. W listopadzie 2014 r. została z niego wywłaszczona w trybie art. 11f ust. 3 specustawy drogowej z 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.). Powodem była budowa autostrady.
W maju 2015 r. wojewoda przyznał dotychczasowej właścicielce ponad 225 tys. zł odszkodowania za wywłaszczenie. Niedługo potem kupiła za te pieniądze mieszkanie spółdzielcze. Notariusz pobrał od tej transakcji 2-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych.
Podatniczka uważała, że zrobił to niesłusznie. Powołała się na zwolnienie zapisane w art. 9 pkt 3 lit. a ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.). Dotyczy on transakcji nieruchomościowych z udziałem wywłaszczonego podatnika (jako kupującego), któremu nie przyznano nieruchomości zamiennej, tylko odszkodowanie.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Przypomniał jedynie, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zakup nieruchomości (w tym np. własnościowego spółdzielczego prawa do mieszkania) w ciągu pięciu lat od otrzymania odszkodowania.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 grudnia 2015 r., nr IPPB2/4514-444/15-2/AF