Usługi zdrowotne świadczone na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej nie są opodatkowane – wyjaśnił dyrektor bydgoskiej izby.
Chodziło o samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, któremu jeden z departamentów MON zlecił m.in. badania gotowości bojowej i mobilizacyjnej żołnierzy. Placówka wystawiała faktury ze stawką 23 proc. VAT.
Dyrektor bydgoskiej izby uznał to za nieprawidłowe. Podkreślił, że Ministerstwo Obrony Narodowej ma prawo, zgodnie z art. 114 i art. 115 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618), podzlecić placówkom zdrowotnym wykonanie zadań określonych w odrębnych przepisach i umowach międzynarodowych. To oznacza, że placówka wykonując na zlecenie MON usługi z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa działa w charakterze podmiotu prawa publicznego i zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie musi rozliczać z tego tytułu daniny. Z przepisu tego wynika, że organy władzy publicznej i obsługujące je urzędy nie są traktowane jak podatnicy, jeśli realizują zadania nałożone na nie w przepisach prawa.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 grudnia 2015 r., nr ITPP1/4512-1034/15/BS.