To nie jedyna rekomendacja wypracowana przez posłów. Danina miałaby być odliczana przez sieci handlowe od podatku dochodowego (albo ewentualnie traktowana jako koszt uzyskania przychodu). Kolejny raz potwierdzono też, że o podatku nie powinna decydować powierzchnia 250 m2. Docelowo posłowie chcą też, aby podatek dochodowy w handlu zastąpiony został w przyszłości daniną od obrotu.

8 stycznia 2016 r. szczegóły dotyczące projektu nowej daniny mają być konsultowane z „przedstawicielami sklepów wielkopowierzchniowych”. Wpływy z podatku od sklepów wielkopowierzchniowym są uwzględniane w projekcie budżetu na 2016 r.