Podatnik, który obejmie udziały w spółce w zamian za prawa autorskie do własnej metodologii, ma nie tylko przychód, lecz także koszt – orzekł NSA.
Spór rozpatrywany przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczył rozumienia pojęcia „nabycie” użytego w art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który w zamian za wkład niepieniężny – inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – obejmuje udziały lub akcje w spółce, powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na jego nabycie. Wątpliwości dotyczyły tego, czy osoba, która nie kupuje wartości niematerialnej i prawnej (wnip), tylko sama ją wytwarza, może odliczyć poniesione wydatki.
Chodziło o podatnika, który wniósł wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym stał się jej udziałowcem. Aportem były autorskie prawa majątkowe do metodologii przeprowadzania transakcji internetowych. Mężczyzna dostał w zamian udziały o wartości 200 tys. zł. Wykazał je jako przychód z kapitałów pieniężnych.
Spór dotyczył kosztów ich uzyskania. Podatnik uważał, że ma prawo do zryczałtowanych 50-proc. kosztów, bo chodziło o prawa autorskie. Organ podatkowy uważał z kolei, że kosztów nie ma w ogóle, bo w przepisie jest mowa tylko o wydatkach na nabycie, w związku z tym dochód jest równy przychodowi.
Podatnik twierdził, że wydatki na nabycie to niekoniecznie cena zakupu. Tłumaczył, że pracował nad stworzeniem metodologii latami. Na potwierdzenie poniesionych kosztów przedstawił m.in. faktury na zakup sprzętu komputerowego.
Mężczyzna wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sąd zwrócił uwagę na niekonsekwencję organów podatkowych. Gdyby podatnik wytworzył prawo majątkowe i sprzedał je innemu podmiotowi, to mógłby rozliczyć 50-proc. koszty, a nabywca z kolei mógłby wnieść prawo do spółki w zamian za udziały i pomniejszyć przychód o cenę nabycia zapłaconą autorowi.
Wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Zbigniew Kmieciak wyjaśnił, że skoro nabycie nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym, to trzeba sięgnąć do rozumienia tego pojęcia na gruncie prawa cywilnego. – Tam nabycie to również wytworzenie – stwierdził. Nie ma podstaw do tego, by pojęcie nabycia zawężać w podatkach. ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 16 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2839/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia