Do połowy marca 2016 r. Bruksela ma przedstawić pomysł na reformę systemu opodatkowania dochodów firm. Zobowiązał ją do tego wczoraj Parlament Europejski
Konkretne propozycje zawiera przyjęty raport komisji spraw gospodarczych i monetarnych PE. Przynajmniej w części pokrywają się one z opisywanym szeroko przez DGP innym dokumentem przygotowanym przez komisję specjalną ds. interpretacji prawa podatkowego państw członkowskich (zwaną Taxe). Jest jednak istotna różnica. Tym razem nie jest to zwykła rezolucja, a dokument, na który Komisja Europejska musi odpowiedzieć. Ma trzy miesiące na przedstawienie konkretnych propozycji legislacyjnych albo na odmowę wraz z uzasadnieniem.
Wspólna podstawa