Nadleśnictwa nie mogą pomniejszyć podatku płaconego od sprzedaży drewna o VAT zapłacony przy budowie infrastruktury technicznej związanej z gospodarowaniem lasami – orzekł NSA w kilku wyrokach.
Chodziło o nadleśnictwa, które w ramach programu „Aktywne udostępnianie lasów” budowały parkingi leśne. Uważały, że ma to związek z ich działalnością opodatkowaną, bo parkingi wpływają na ogólne funkcjonowanie lasów. – Dzięki nim degradacja środowiska będzie mniejsza, a to przyczyni się do wzrostu produkcji drewna sprzedawanego następnie w ramach działalności objętej VAT – tłumaczyły. Podkreślały, że sprzedają nie tylko drewno, lecz także nasiona, sadzonki, trofea z odstrzału. Jeśli poprawi się stan lasów, to tych dóbr również będzie więcej. Przekonywały także, że turyści odwiedzający lasy będą chętniej kupować produkty z drewna.
Reklama

Reklama
Organy podatkowe uznały jednak, że budowa parkingów nie ma nawet pośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi. Wiąże się z działalnością statutową nadleśnictw i tym samym nie daje prawa do odliczenia VAT.
Nadleśnictwa przekonywały, że działalność statutowa może również przynosić zyski. Przegrały jednak w wojewódzkich sądach administracyjnych i w NSA. Sądy potwierdziły stanowisko ministra finansów. Przypomniały, że już wcześniej zapadło pięć wyroków dotyczących prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją innego projektu, dotyczącego ochrony orlika białego.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1427/14, I FSK 1518/14, I FSK 1199/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia