Na dwudniowe posiedzenie zbiera się Sejm (godz.15.00). Ze wstępnego porządku obrad wynika, że posłowie zajmą się projektem ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Jest to realizacja wyborczej obietnicy Prawa i Sprawiedliwości.

Opodatkowaniem mają być objęte aktywa banków krajowych i zagranicznych, instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy przekraczają one 4 miliardy złotych. Miesięczna stawka podatku dla tych instytucji ma wynosić 0,0325 procent. Podatkiem będą też objęte krajowe i zagraniczne firmy ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracyjne. Dla nich miesięczna stawka opodatkowania to 0,05 procent. Przepisy mają obowiązywać od 1 lutego.

W porządku obrad są też trzy poselskie projekty ustaw dotyczące jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne. Autorami proponowanych rozwiązań są: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska oraz PSL.

Sejm ma też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji tegorocznego budżetu. Zaplanowano zwiększenie deficytu budżetowego o blisko 4 miliardy złotych. Resort finansów tłumaczy to między innymi mniejszymi wpływami z podatków VAT i akcyzowego.