Od 2016 r. odsetki od zaległości podatkowych będą zróżnicowane. Część podatników może zapłacić dużo większe niż obecnie. Nowelizacja przewiduje też wiele niekorzystnych zmian, choć od 1 stycznia będzie też obowiązywała nowa zasada - rozstrzygania wątpliwości co do przepisów podatkowych na korzyść podatników.

Rządowa nowelizacja ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649) to jedna z najbardziej obszernych zmian tej ustawy w ostatnich latach. W praktyce może dotyczyć każdego podatnika rozliczającego się z fiskusem lub np. występującego o wydanie interpretacji indywidualnej. Nowelizacja zawiera bowiem zmiany dotyczące m.in.:

- interpretacji podatkowych,
- odsetek za zwłokę,
- sposobów zapłaty podatku,
- korekty deklaracji,
- doręczania dokumentów,
- pełnomocnictw,
- czynności sprawdzających, które może podjąć organ,
- kontroli podatkowej,
- przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych,
- metod szacowania dochodów,
- składania wyjaśnień,
- dostępu do danych objętych tajemnicą bankową,
- składania oświadczeń majątkowych,
- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski,
- kar porządkowych.