Podatek od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych wynosi 10 proc. Jednak nie każda wygrana podlega opodatkowaniu. Jeśli konkurs zorganizowały media, to wypłaty nieprzekraczające 760 zł są zwolnione z podatku
Czy od wygranej odejmę jakieś koszty uzyskania
Reklama
W konkursie zorganizowanym przez hipermarket pan Zdzisław wygrał telewizor o wartości ponad 5 tys. zł. – Czy od wygranej mogę odliczyć koszty uzyskania przychodów – pyta czytelnik.

Reklama
NIE
Jak wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody. A zatem w takim przypadku nie ma możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania. Jednak, nawet gdyby przepis na to pozwalał, to trudno byłoby osobie, który dostała nagrodę, wykazać, że poniosła jakieś wydatki na osiągnięcie przychodu w wysokości odpowiadającej wartości nagrody.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy nagroda z Włoch będzie zwolniona z podatku
Pan Michał był we Włoszech, gdzie wygrał całkiem pokaźną nagrodę pieniężną. – Czy w Polsce będzie ona zwolniona z podatku – pyta.
NIE
Wygrane pieniężne uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową są opodatkowane w Polsce. Pobiera się od nich podatek w wysokości 10 proc. Daninę muszą również zapłacić podatnicy, którzy wygrali nagrody w innym państwie niż kraj UE lub EOG. W takim przypadku jednak są one opodatkowane według skali podatkowej, a więc stawkami 18 lub 32 proc.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy od konkursu na portalu należy się danina
Jeden z ogólnopolskich portali zorganizował konkurs dla czytelników. Wygrałem w nim laptopa o wartości ok. 3 tys. zł. – Czy muszę zapłacić od niego podatek – pyta pan Jan.
TAK
Jak wynika z orzeczeń sądów administracyjnych, internet jest również traktowany jako środek masowego przekazu, mimo że nie został wprost wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Wygrane w konkursie zorganizowanym przez portal internetowy mogą być więc zwolnione z podatku dochodowego pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. Skoro pan Jan wygrał laptopa o wartości wyższej niż limit, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy premia przyznana przez szefa to nagroda
Pan Jacek jest zatrudniony w firmie na etacie. Pod koniec roku firma ma mu wypłacić premię w wysokości 10 tys. zł. – Czy będę musiał od niej zapłacić podatek, tak jak od nagrody w konkursie – pyta pan Jacek.
NIE
Nie należy mylić premii z wygraną w konkursie, grze czy nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Premię roczną, np. za dobre efekty pracy, przyznaną przez pracodawcę należy traktować jak przychód ze stosunku pracy. Jak wynika bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona.
Ma to oczywiście swoje konsekwencje. Pracodawca musi od premii wypłaconej pracownikowi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacić ją do urzędu skarbowego. Przychód z premii doliczy do wynagrodzenia pana Jacka z pracy i opodatkuje według skali podatkowej, czyli stawkami 18 lub 32 proc. PIT. Co więcej, po zakończeniu roku pracodawca uwzględni ten przychód w informacji PIT-11, którą musi przesłać panu Jackowi i urzędowi skarbowemu.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy od nagrody w loterii trzeba płacić podatek
Pani Agnieszka zbiera paragony i rejestruje je na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Ma nadzieję na wygraną w Narodowej Loterii Paragonowej. – Czy jeśli dopisze mi szczęście, będę musiała zapłacić podatek fiskusowi – pyta pani Agnieszka.
NIE
Wygrane rzeczowe, czyli samochody, laptopy i iPady, w Narodowej Loterii Paragonowej zostały zwolnione z podatku dochodowego. W praktyce jednak, jak wynika z rozporządzenia ministra finansów z 29 października 2015 r. (Dz.U. poz. 1773), nie będzie to zwolnienie, a zaniechanie poboru podatku do nagród otrzymanych w loterii. Minister finansów zarządził bowiem, że nie należy pobierać podatku od nagród, których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł. Zarządził też zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu stanowiącego równowartość nagród otrzymanych przez podatników w loterii paragonowej. Przepisy te weszły w życie 18 listopada tego roku.
Jeśli więc pani Agnieszka wygra np. laptopa lub samochód, to nie będzie musiała płacić PIT. Gdyby rozporządzenie nie obowiązywało, od wygranej musiałaby zapłacić 10 proc. podatku.
Podstawa prawna
Par. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 29 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w Loterii Paragonowej (Dz.U. poz. 1773).
Czy wygraną muszę się podzielić z fiskusem
Pani Małgorzata weszła z synem do lokalu, w którym był automat do gry. Traf chciał, że syn wygrał 100 zł. Czy muszę zapłacić od tego podatek – pyta czytelniczka.
NIE
Wygrane w grach na automatach i na automatach o niskich wygranych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to wprost z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Oznacza to, że pani Małgorzata może zachować całą wygraną sumę dla siebie. Nie musi dzielić się nią z fiskusem.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy wygrana w Lotto jest opodatkowana
Żona pana Marcina namówiła go na zakup kuponu w loterii pieniężnej. Mąż trafił czwórkę, za którą dostał w kolekturze ponad 200 zł. Czy ta kwota jest opodatkowana?
TAK
Co do zasady wygrane w Lotto są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ale pan Marcin nie zapłaci podatku od swojej wygranej, nie przekracza ona bowiem 2280 zł. A zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych – jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 2280 zł – są zwolnione z podatku. Dopiero gdy wygrana przekroczy powyższy limit, w grę będzie wchodził podatek.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy stacja radiowa każe płacić podatek od nagrody
Pani Marta wygrała w konkursie zorganizowanym przez radio komercyjne 15 tys. zł. Bardzo się z tego ucieszyła. – Zastanawiam się tylko, czy radio pobierze podatek od tej wygranej – pyta czytelniczka.
TAK
Niestety stacja radiowa jako organizator konkursu będzie musiała pobrać zryczałtowany 10-proc. podatek od wygranej pani Marty. Kwota ta jest bowiem zbyt wysoka i nie korzysta ze zwolnienia z PIT określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) jest zwolniona z podatku pod warunkiem, że ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł.
A zatem pani Marta dostanie kwotę pomniejszoną o 10 proc. od 15 tys., czyli otrzyma 13,5 tys. zł. Podatek od wygranych w tego typu konkursach liczy się bowiem nie od nadwyżki ponad kwotę 760 zł, ale od całego przychodu.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 68, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy zapłacę od wygranej w mojej firmie
Pani Beata jest pracownikiem w firmie produkcyjnej. Przedsiębiorstwo zorganizowało ostatnio konkurs z nagrodami pieniężnymi. – Wygrałam 500 zł. Czy pracodawca pobierze od tego podatek – zastanawia się czytelniczka.
TAK
Wygraną w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę, w którym mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy, należy traktować jako przychód ze stosunku pracy. Zdaniem organów podatkowych nie ma znaczenia jej wysokość. Oznacza to, że wygrane 500 zł pracodawca doliczy do przychodów pani Beaty i pobierze od tej kwoty zaliczkę na podatek dochodowy. W efekcie czytelniczka otrzyma mniejszą sumę do ręki.
Podstawa prawna
Art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).