Pierwsze odliczenie przysługuje w deklaracji VAT za okres, w którym podatnik zarejestruje na kasie pierwszą sprzedaż – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.
Chodziło o przedsiębiorcę, który w lipcu kupił dwie kasy fiskalne. Na jednej z nich zarejestrował pierwszą sprzedaż już w sierpniu, na drugiej – dopiero we wrześniu. Miał więc wątpliwości, w której deklaracji VAT może odliczyć ulgę na zakup obu urządzeń, przysługującą na podstawie rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 163). Wynika z niego, że jednym z warunków skorzystania z preferencji jest „rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie”.
Przedsiębiorca uważał, że należy to rozumieć jako gotowość do rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, a nie jako faktyczne pierwsze nabicie na kasie jakiejkolwiek kwoty. Liczył więc, że w deklaracji za sierpień odliczy ulgę na obie kasy. W przeciwnym razie – tłumaczył –podatnicy byliby zmuszeni dokonać fikcyjnej sprzedaży na kilka złotych, tylko by móc skorzystać z prawa do ulgi.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził jednak, że z ulgi na drugą kasę można skorzystać dopiero w deklaracji składanej za wrzesień. Wtedy zarejestrowano na niej pierwszą sprzedaż.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 6 listopada 2015 r., nr IPTPP3/4512-371/15-4/OS.