Sprzedaż gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu VAT – potwierdził dyrektor łódzkiej izby skarbowej.
Sprzedaż gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu VAT – potwierdził dyrektor łódzkiej izby skarbowej.
Pytanie w tym zakresie zadał urząd miasta, który przypomniał, że do 16 marca br. nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na cele prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej można było przekształcać we własność (co nie podległo VAT). Po tej dacie uniemożliwił to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13).
Obecnie sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego jest możliwa jedynie na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.). Jednostka występująca o interpretację chciała się upewnić, że taka sprzedaż na rzecz spółki akcyjnej nie będzie opodatkowana VAT. Wnioskodawca wskazał, że czynność ta nie może być uznana za przeniesienie prawa do dysponowania gruntem jak właściciel (w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Użytkownik – spółka – bowiem już dysponuje takim prawem na podstawie prawa użytkowania wieczystego.
Zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego jest w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości. „Będzie ona stanowiła jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, natomiast nie wpłynie na władztwo do rzeczy, które użytkownik już uzyskał” – wyjaśnił organ. W związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT – stwierdził dyrektor.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 2 listopada 2015 r., nr IPTPP2/4512 – 493/15– 4/PRP.