Deweloperzy często ponoszą koszty budowy przyłączy do inwestycji czy dostępu do dróg publicznych. Wydatki te mogą zaliczyć do kosztów.
Inwestycja deweloperska jest przedsięwzięciem bardzo kapitałochłonnym. Jej realizacja wiąże się nie tylko ze wzniesieniem samego budynku, ale również z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej i wyposażeniem budynku w media. Dla rentowności całego przedsięwzięcia istotny jest też czas realizacji. Aby go skrócić, przedsiębiorcy niejednokrotnie ponoszą nakłady na rzecz infrastruktury drogowej czy przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Następnie infrastruktura ta jest przekazywana na rzecz gminy lub operatora sieci. Przekazanie następuje najczęściej bezpłatnie lub za symboliczną opłatą (sprzedaż za przysłowiową złotówkę). I tu pojawiają się wątpliwości, czy poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Definicja kosztu