Postanowienie o odmowie wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie sankcjonuje stanowiska podatnika – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sędzia Tomasz Zborzyński wyjaśnił, że z milczącą interpretacją mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy dyrektor izby skarbowej w terminie 3 miesięcy nie podejmie żadnego rozstrzygnięcia. Tymczasem postanowienie o odmowie wydania interpretacji jest konkretnym rozstrzygnięciem proceduralnym, a nie świadectwem bezczynności organu.
Sprawa dotyczyła udziałowca spółki z o.o., który w związku z planowanym przekształceniem spółki kapitałowej w osobową zadał dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie wiele pytań. We wniosku o interpretację wspólnik wyjaśnił, że przed przekształceniem spółka z o.o. planuje skomplikowane przedsięwzięcia dotyczące odpłatnego zbycia wkładów niepieniężnych w formie środków trwałych. Oprócz tego rozważa też umorzenie wkładów niepieniężnych w postaci akcji i udziałów innych spółek kapitałowych i ich spłatę ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku. Zastrzegł jednak, że kwestia ta nie jest jeszcze przesądzona, bo zależy od uchwały wspólników i równie dobrze do wypłat na rzecz udziałowców może w ogóle nie dojść. Wspólnik zadał kilka pytań dotyczących opodatkowania zysków niepodzielonych. Wyraził przy tym własne stanowisko – korzystne dla spółki.