Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym podatku od nieruchomości. Zmieni to znacząco zasady poboru opłat za części wspólne budynków - jak place zabaw czy klatki schodowe.

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych mają ułamkowy udział w gruncie, na którym znajduje się budynek, ale także plac zabaw, droga osiedlowa oraz w częściach wspólnych samego budynku np. klatki schodowe, recepcje, strychy. Obecnie części wspólne budynku oraz grunt nie są opodatkowane w całości. Wkrótce to się zmieni.

Od 1 stycznia 2016 wprowadzone zostaną odrębne zasady opodatkowania gruntu oraz części budynków stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) w przypadku, wyodrębnienia w budynku własności lokali. Obowiązek podatkowy będzie w takim przypadku odpowiadał udziałowi właściciela w nieruchomości wspólnej, ustalonemu na podstawie ustawy o własności lokali.

Do tej pory każdy właściciel płacił podatek od części wspólnych w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia jego lokalu pozostaje do powierzchni użytkowej całego budynku. Jak informował Dziennik Gazeta Prawna, głównym celem zmiany było zwiększenie obciążeń dla firm, które płacą podatek od części wspólnych na identycznych zasadach, choć ich udział w części wspólnej mógł być różny.

Zgodnie z nowelizacją udział w części wspólnej nieruchomości przesądzi, jaki podatek zapłacimy. Jeśli ten udział będzie różny – np. u jednego współwłaściciela wynosi 1/6, u drugiego 1/2, a u trzeciego 1/3 – to w takich samych proporcjach będą oni płacić podatek od całej części wspólnej – informuje DGP.

Źródło: Ministerstwo Finansów, DGP

Oprac. T.J.