Świadczenie z tytułu śmierci syna wypłacone z polisy OC ubezpieczyciela samolotu w drodze ugody pozasądowej jest zwolnione z podatku – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.
Z pytaniem wystąpiła kobieta, której syn zginął w katastrofie lotniczej. Zamierza ona zawrzeć pozasądową ugodę z ubezpieczycielem samolotu. Wypłacone środki mają być zadośćuczynieniem za ból i cierpienie po stracie dziecka.
Chciała się jednak upewnić, czy nie będzie musiała zapłacić od nich podatku. Uważała, że ma prawo do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem zwolnione z podatku są wypłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Kobieta uważała, że nie ma przy tym znaczenia sposób kalkulacji środków ani okoliczności wypłaty.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi to potwierdził. Wyjaśnił, że zadośćuczynienie tak samo jak odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającego na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Tym samym zadośćuczynienie za śmierć syna wypłacone przez ubezpieczyciela samolotu na podstawie ugody pozasądowej będzie zwolnione z PIT – potwierdził.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 23 października 2015 r., nr IPTPB3/4511-144/15-3/PM