Już za dwa tygodnie wejdą w życie przepisy znowelizowanych ustaw o PIT i CIT (prezydent podpisał nowelizację 19 lipca), które rozwiązują (częściowo) kwestię poboru podatku u źródła. Tym razem chodzi o bilety lotnicze, ale jedynie te na loty rozkładowe.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskie przedsiębiorstwa, które kupują bilety u zagranicznych przewoźników, muszą pobrać 10 proc. podatku u źródła (w Polsce), chyba że z tego obowiązku zwalnia ich umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (konieczny jest wtedy certyfikat rezydencji). Problem w tym, że firmy nie miały dotychczas możliwości pozyskania certyfikatu, a więc musiały płacić za bilet i dodatkowo – podatek fiskusowi. Kłopoty te (częściowo) likwiduje nowelizacja.

To de facto kolejna zmiana, dotycząca poboru podatku u źródła. Od 1 stycznia tego roku ustawodawca zmodyfikował bowiem regulacje dotyczące opodatkowania transgranicznych należności licencyjnych. Problem ten budził kontrowersje od wielu lat. Spory trafiały do sądów administracyjnych, które nie prezentowały jednolitej linii orzeczniczej. Dlatego ustawodawca postanowił doprecyzować przepisy. Obowiązująca od początku roku nowelizacja, przesądziła, że zasadniczo organy podatkowe mogą zażądać podatku od należności wypłaconej cudzoziemcowi przez polską firmę, nawet jeśli wykona on usługę poza terytorium Polski (np. we Francji).

W kolejce na rozwiązanie czekają kolejne problemy. Przykładowo kłopoty z podatkiem u źródła dotyczą również wynajmu samochodów za granicą. Jeśli polska firma nie pozyska certyfikatu rezydencji od zagranicznego przedsiębiorstwa rent-a-car, musi sama zapłacić daninę.

Problemy dotyczą również samych certyfikatów. Podatnicy chcieliby, aby fiskus akceptował te dokumenty w formie elektronicznej, a nie tylko papierowej. Co prawda w tym zakresie pojawiła się już interpretacja indywidualna korzystna dla podatników. Niestety, nie załatwia ona sprawy. Warto więc, aby ustawodawca wykonał kolejne kroki, ułatwiające życie przedsiębiorstwom.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA >>