Przedsiębiorca powinien rozliczyć CIT w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, na który umówił się z kontrahentem, choćby jeszcze nie wiedział, ile zarobił – wynika z interpretacji dyrektora katowickiej izby.
Chodziło o spółkę zajmującą się tworzeniem gier i programów komputerowych. Podjęła ona współpracę z platformą dystrybucji, która zobowiązała się do dalszej sprzedaży jej produktów. Wraz z przekazaniem platformie programu lub gry spółka udziela jej niewyłącznej licencji na reprodukcję, użytek i modyfikację kodu źródłowego. Wysokość jej wynagrodzenia jest zmienna, zależy od tego, ile produktów sprzeda platforma. To ona po zakończeniu każdego miesiąca kalkulowała przychody spółki i po upływie 25–30 dni wystawiała raport, w którym je wykazywała. Spółka uważała, że dopiero wtedy kończył się miesięczny umowny okres rozliczeniowy. Tłumaczyła, że na koniec każdego miesiąca nie zna wysokości przychodu ani kosztów.
Dyrektor katowickiej izby zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, przychód powinien powstać w ostatnim dniu wybranego w umowie okresu rozliczeniowego, a nie w chwili, gdy usługę rozliczą kontrahenci podatnika. Trzeba ją każdorazowo rozliczyć po końcu miesiąca, a nie w dniu udostępnienia spółce raportu.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 22 października 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-260/15/AK