Szef, który oferuje zatrudnionym pełne wyżywienie, nie ma prawa potrącić im zaliczki na PIT, jeśli nie wie, kto i ile zjadł.
Potwierdzają to najnowsze interpretacje izb skarbowych. To pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci widzą w tym jednak ryzyko odpowiedzialności podatkowej firm jako płatników.
Z prawa pracy wynika, że każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikom wodę zdatną do picia. Oprócz tego, kto zatrudnia pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych, ma obowiązek zapewnić im nieodpłatnie posiłki profilaktyczne (wydawane w formie jednego dania gorącego) oraz inne napoje niż woda (ich temperatura powinna być dostosowana do warunków wykonywania pracy). Pracodawca, który nie jest w stanie wydać ich sam, może – alternatywnie – przekazać pracownikom bony i talony uprawniające do odbioru posiłków w lokalach gastronomicznych. Takie świadczenia są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 i 11b ustawy o PIT.