Ministerstwo Finansów planuje w styczniu 2016 r. przeprowadzić pierwszy przetarg bonów skarbowych po kilkuletniej przerwie, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. Przetargi bonów nie będą jednak przeprowadzane regularnie.

"W związku z założonym powrotem po trzyletniej przerwie do emisji bonów skarbowych planujemy w styczniu przeprowadzić pierwszy przetarg przypominający inwestorom te papiery. Zgodnie z opublikowanym kalendarzem przetargów papierów skarbowych, w 2016 r. przetargi bonów mogą odbywać się nieregularnie, w zależności od sytuacji budżetowej i rynkowej. Co do zasady przetargi przeprowadzane będą jednak w poniedziałki, a szczegółowe informacje zawierane będą w kwartalnych i miesięcznych planach podaży papierów skarbowych" - napisał Marczak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na grudzień.

Marczak podkreślił, że na koniec listopada br. utrzymano rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych na poziomie zbliżonym do końca października, czyli ok. 46 mld zł.

"Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej nie wpływa na finansowanie potrzeb pożyczkowych, które zostało zakończone w październiku. Wzrost limitu deficytu budżetowego z nawiązką rekompensowany jest przez tegoroczne większe przychody z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych i przyjętych depozytów sądowych" - czytamy dalej.

Reklama

Resort podał dzisiaj, że na przetargu 10 grudnia resort będzie chciał odkupić obligacje zapadające w styczniu 2016 r. serii OK0116, w kwietniu 2016 r. serii PS0416 i w lipcu 2016 r. serii OK0716. Wybór obligacji sprzedawanych będzie zależał od sytuacji rynkowej.

"W grudniu kontynuować będziemy prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, w ramach którego przeprowadzimy zgodnie z planem przetarg zamiany obligacji i zaciągniemy kolejną transzę kredytu z EBI o wartości 200 mln euro. W ofercie będziemy mieli również standardowy zestaw obligacji oszczędnościowych, których wartość sprzedaży przekroczyła w listopadzie 1 mld zł. Tak duża sprzedaż wynikała głównie z dużego popytu na emisję specjalną obligacji oszczędnościowych - Listopadową 11. Sprzedaż tych obligacji w listopadzie przekroczyła 800 mln zł" - dodał Marczak.

Podkreślił, że z rozwiązanych na przełomie września i października transakcji swapowych resort pozyskał dolary amerykańskie o wartości pokrywającej całe przyszłoroczne potrzeby walutowe wynikające z obsługi długu w innych walutach niż euro. Dolary te zostały wymienione z euro po zdecydowanie lepszym kursie od rynkowego.

"W październiku portfel obligacji złotowych inwestorów zagranicznych spadł o 2,2 mld zł, co wynikało głównie z wykupu od tej grupy zapadających w październiku obligacji o wartości 10 mld zł. Nowe inwestycje zagranicznych podmiotów były nieco mniejsze od tej wartości wykupionych obligacji. W największym stopniu zredukowały swoje portfele podmioty z USA i Luksemburga, zaś po stronie nabywców byli głównie inwestorzy z Austrii, Niemiec i Irlandii. Ponownie wzrosło zaangażowanie banków centralnych, które wraz z podmiotami publicznymi posiadają już 23,4% zdefiniowanego portfela obligacji złotowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych" - czytamy.

Dodał, że na ostatni dzień listopada saldo przepływów u inwestorów zagranicznych w tym miesiącu pozostaje na umiarkowanym plusie.

Resort podał wcześniej, że w październiku zakończył finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych.