Sąd wydał pierwszy wyrok w sprawie zagranicznych spółek kontrolowanych. Eksperci spodziewają się wysypu tego typu spraw.
Na razie, z precedensowego orzeczenia WSA w Bydgoszczy z 14 października 2015 r. wiadomo, że udział w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (FIZ), który inwestuje w zagraniczne akcje, należy objąć przepisami o zagranicznych spółkach kontrolowanych (sygn. akt I SA/Bd 622/15). Sąd uzasadnił, że wystarczy spełnienie choćby jednej przesłanki wymienionej w art. 30f ust. 3 ustawy o PIT, aby uznać, że mamy do czynienia z CFC (Controlled Foreign Corporation).
FIZ zagraniczną spółką