Datę zbycia maszyny potwierdza umowa sprzedaży, a nie załącznik ujawniony po latach i podważający zeznania podatnika – stwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który odsprzedał firmie maszynę do robienia kostek lodu. Dostał za nią 950 tys. zł.
W trakcie czynności sprawdzających przeprowadzanych przez urząd podatnik przedstawił umowę sprzedaży. Wynikało z niej, że sprzedał maszynę przed upływem pół roku, licząc od momentu, kiedy sam ją kupił. Podatnik dodatkowo to potwierdził. Powinien był więc zapłacić podatek. Nie miałby tego obowiązku, gdyby od zakupu minęło pół roku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy o PIT.
Organ odczekał dwa kolejne lata, a następnie wszczął postępowanie podatkowe. Wówczas podatnik pokazał aneks do umowy. Wynikało z niego, że maszyna stanie się własnością nowego nabywcy, dopiero gdy upłynie pół roku od zakupu jej przez sprzedawcę. Podatnik tłumaczył, że nie okazał aneksu na etapie czynności sprawdzających, bo zwyczajnie o nim zapomniał, a potem, gdy już sobie przypomniał, nie mógł go odszukać.
Organ nie dał wiary tym tłumaczeniom. Stwierdził, że aneks został sfabrykowany. I nie chodzi nawet o to, że dokument ten nie został złożony na etapie czynności sprawdzających, ale przede wszystkim, że nie trafił on do urzędu wraz z deklaracją PCC. Nabywca załączył bowiem do niej tylko umowę sprzedaży. Co prawda, prezes spółki, która kupiła maszynę, oświadczył, że przypomina sobie podpisanie takiego aneksu, ale bez konsultacji z biurem księgowym nie może stwierdzić tego na pewno. Po konsultacji okazało się jednak, że w firmie było włamanie i nie ma dokumentu. Natomiast z jej dokumentów księgowych jednoznacznie wynikało, że w dacie wskazanej w umowie spółka zaksięgowała maszynę jako towar, co oznacza, że była już jej właścicielem. Było to jeszcze przed upływem pół roku od zakupu maszyny przez sprzedającego.
Podatnik przegrał zarówno w poznańskim WSA, jak i w NSA. Sąd kasacyjny wziął pod uwagę fakt, że aneks został ujawniony dopiero dwa lata po sprzedaży maszyny, a w trakcie czynności sprawdzających podatnik nawet o nim nie wspomniał. Co więcej, potwierdził, że sprzedaż nastąpiła w dacie wskazanej w umowie. Fakt ten potwierdziły także dokumenty księgowe nabywcy – zwrócił uwagę NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 października 2015 r., sygn. akt II FSK 1984/13.