Najwięksi podatnicy, którzy od 1 stycznia 2016 r. przejdą do właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, nie będą musieli składać żadnych zawiadomień o tym – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Resort pracuje obecnie nad rozporządzeniem, które określi, kto będzie podlegał pod nowy urząd. Z projektu wynika, że mają to być wszystkie podatkowe grupy kapitałowe, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podatnicy osiągający co najmniej 50 mln euro przychodów. Tę grupę, bez względu na miejsce prowadzenia biznesu, będzie od 1 stycznia 2016 r. obsługiwać Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
– Pod jego właściwość podatnicy przejdą z mocy prawa – wyjaśnił resort finansów. Dodał, że podatnicy zostaną o tym powiadomieni w liście powitalnym. Znajdą w nim dane kontaktowe oraz informacje, jak można komunikować się z urzędnikami.
Zawiadomienia o zmianie właściwości będą musieli składać (w terminie do 15 października) dopiero podatnicy, który w następnych latach spełnią definicję największych.