Od niedawna spółka korzysta z usług doradcy podatkowego, z którym podpisana została umowa o stałą obsługę podatkową. Już w czasie szkolenia podatkowego, które wcześniej prowadził właściciel kancelarii, a w efekcie którego spółka nawiązała z nim bliższą współpracę, doradca zwracał uwagę na to, że nie rozliczając podatkowo tego rodzaju aktywności lokalnej, spółka rezygnuje z ewentualnych korzyści podatkowych. Dzięki odpowiedniemu (jak najbardziej zgodnemu ze stanem faktycznym i z przepisami prawa) ukształtowaniu umowy łączącej strony możliwe jest bowiem osiągnięcie korzyści podatkowych i nie musi to się wiązać z negatywnymi implikacjami po stronie wspieranego podmiotu.