Ponad 120 asystentów podatników działa już w wybranych urzędach skarbowych w całym kraju. Z ich pomocy korzysta co dziesiąta osoba rozpoczynająca działalność. Tak wynika z sondy DGP przeprowadzonej w izbach skarbowych.
Reklama
Ilu asystentów podatników dział w wojewódzkich i ilu podatników skorzystało z ich pomocy / Dziennik Gazeta Prawna
Obecnie taka forma wsparcia działa w urzędach skarbowych, w których prowadzony jest pilotaż asystenta podatnika, a także w placówkach, w których 1 września 2015 r. uruchomiono centra obsługi. Dopiero od 1 stycznia 2016 r. mają się pojawić we wszystkich 400 urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

Reklama
Z sondy przeprowadzonej przez DGP wynika, że do tej pory wnioski o przyznanie asystentów złożyło prawie 500 mikroprzedsiębiorców i niemal wszyscy taką pomoc dostali – maksymalnie na okres do 1,5 roku.
Większość osób rozpoczynających działalność gospodarczą nie potrzebuje jednak takiego wsparcia. Świadczą o tym dane m.in. z izb skarbowych we Wrocławiu i w Szczecinie. Na Dolnym Śląsku na 298 osób, które zarejestrowały się we wrześniu br., o przydzielenie asystentów wystąpiły zaledwie 24 (8 proc.), a w województwie zachodniopomorskim – 18, czyli ok. 12 proc. spośród 151 zarejestrowanych w tym czasie.
– Około 10 proc. podatników decydujących się na skorzystanie z pomocy asystenta to wcale nie mało, jeśli wziąć pod uwagę to, że taka usługa jest u nas całkowitą nowością – uważa Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.
Inaczej widzi to dr Irena Ożóg, partner zarządzający kancelarii Ożóg Tomczykowski. Jej zdaniem ostrożność podatników może wynikać z tego, że asystenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki swej „opieki” nad podatnikiem.
Ewa Szkodzińska, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Warszawie, informuje, że nowi podatnicy najczęściej szukają pomocy w zakresie wyboru formy opodatkowania, uzyskania numeru REGON, możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT, obowiązku instalacji kas rejestrujących, odliczeń kosztów paliwa z tytułu używania samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej, a także obowiązków podatkowych związanych z zatrudnianiem pracowników.
– Podatnicy zwracają się też do asystentów m.in. o przypomnienie im o terminach płatności, podanie numerów rachunków bankowych, na które trzeba wpłacać podatki, wydanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości, zaświadczeń o dochodach, przychodach i obrotach – dodaje Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzecznik Izby Skarbowej w Opolu.
Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie, przypomina, że zakres pomocy, której mogą udzielić asystenci, jest dużo szerszy, m.in. udzielają oni informacji o rodzajach spraw prowadzonych w ZUS w związku z działalnością gospodarczą. Nie wypełnią natomiast za podatnika i w jego imieniu deklaracji ani zeznania podatkowego, nie wydadzą opinii ani nie będą go reprezentowali w postępowaniu przed organami podatkowymi. Są to czynności z zakresu doradztwa podatkowego, a tych – jak podkreśla Maciej Cichański, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Bydgoszczy – asystenci podatnika nie wykonują.
Doradcy spodziewają się wzrostu odsetka korzystających z pomocy asystentów po 1 stycznia 2016 r. – Zakładam, że z największym zainteresowaniem ich usługa spotka się w małych miejscowościach, gdzie nie ma rozwiniętego rynku usług księgowych i doradztwa podatkowego – przewiduje Przemysław Pruszyński.
Na razie wiedza nowych przedsiębiorców o możliwości otrzymania asystenta w urzędzie skarbowym jest wciąż niewielka. Paweł Staszkiewicz z Izby Skarbowej w Rzeszowie informuje, że asystenci sami rozsyłają do nowo zarejestrowanych podatników informacje o możliwości bezpłatnego skorzystania z ich usług. – Starają się dotrzeć także do tych, którzy zarejestrowali firmę przed 1 września – dodaje.