W nowych punktach można złożyć deklarację lub uzyskać zaświadczenie niezależnie od miejsca zamieszkania. Urzędnicy muszą też informować, gdzie załatwiać inne sprawy administracyjne - mówi w wywiadzie dla DGP Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef Administracji Podatkowej.
1 września 2015 r. weszły w życie pierwsze przepisy ustawy o administracji podatkowej. W 50 urzędach skarbowych uruchomiono centra obsługi. Czy takich punktów będzie więcej?
Docelowo planujemy, że każdy urząd skarbowy obsługiwany będzie przez takie centrum. Chcemy, żeby podatnicy byli w nich obsługiwani w jednakowych, odpowiednich warunkach, w sposób bardziej komfortowy niż w urzędzie, np. przy biurku a nie za ladą. Czyli trochę jak w banku. We wszystkich centrach będą udostępnione komputery, gdzie będzie można np. wypełnić deklarację przy wsparciu urzędnika. Będzie zapewniony dostęp do Portalu Podatkowego, systemu e-Deklaracje oraz centralnej ewidencji działalności gospodarczej. 1 września uruchomiliśmy 50 centrów, które spełniają już założone standardy. Chcemy, aby w przyszłości w centrach pojawiły się także infokioski.
Najważniejsze, że obsługa w centrach jest możliwa bez względu na miejsce zamieszkania. Do tej pory każdy urząd skarbowy miał swoją bazę danych i swój system informatyczny, inne urzędy nie miały dostępu do zebranych w nich informacji. Poza tym tylko organ właściwy miejscowo dla podatnika mógł wydać mu żądane dokumenty, np. zaświadczenia. Teraz to się zmieniło.
Jakie korzyści w praktyce mają podatnicy z funkcjonowania centrów?
Przykładowo studenci, którzy ubiegają się o stypendia i potrzebują zaświadczenia o dochodach, nie muszą już wracać do swojego rodzinnego miasta, aby je uzyskać. Mogą to załatwić w centrum obsługi w mieście, w którym studiują.
Poza tym w centrach można m.in. realizować obowiązki akcyzowe, np. złożyć deklarację od samochodów sprowadzanych z UE. Dotychczas było to możliwe tylko w 46 urzędach celnych. W centrach można też uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami niezależnie od właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Może nie będzie to załatwione od ręki, tylko trzeba będzie chwilę poczekać, ale za to w jednym miejscu.
Oprócz tego w centrum można też uzyskać klucz dostępu do e-PUAP, który jest coraz powszechniejszą metodą kontaktu z administracją podatkową. Można też zgłosić się do podatków i wyrejestrować się.
Jednym z zadań centrów obsługi jest informowanie o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji. Czy to nie oczywiste, czy faktycznie trzeba tobyło zapisać to w ustawie?
Czasami zdarza się, że obywatele spotykają się z ostracyzmem ze strony urzędnika, który nie chce pomóc w danej sprawie bo to nie jest w jego kompetencjach. Teraz urzędnik centrum ma obowiązek wskazać, gdzie skierować się z taką sprawą, nawet jeżeli sam nie jest odpowiedzialny za jej załatwienie. Chodzi o to, aby podatnik czuł wsparcie i miał pełną informację o obowiązkach, np. związanych z zakładaniem działalności.
Czy to oznacza, że podatnik będzie miał wsparcie nie tylko przez 18 miesięcy po zarejestrowaniu biznesu, kiedy tobędzie mógł otrzymać pomoc asystenta?
Pracownicy centrów mają pomagać obywatelom w rozwiązaniu problemów nie tylko w zakresie danin. Jeżeli podatnik chce założyć działalność, ma tam zostać poprowadzony za rękę. W uruchomionych centrach funkcjonują już asystenci podatnika.
A w pozostałych urzędach?
Pojawią się od 1 stycznia 2016 r. Wdrożenie tej usługi to kolejny etap. W zależności od wielkości urzędu będzie dostępnych 2–5 asystentów. Zobaczymy, ile osób będzie chciało korzystać z tego rozwiązania. W zależności od zainteresowania będziemy szkolić ludzi. Na początku tego roku zrobiliśmy badania, ilu będzie chętnych na korzystanie z asystentów – zadeklarowało to 70 proc. spośród rozpoczynających działalność gospodarczą. Potem w województwie śląskim pilotażowo uruchomiliśmy tę usługę i wówczas okazało się, że chętnych jest znacznie mniej.
Czy jest możliwość zmiany asystenta, jeżeli podatnik nie będzie zadowolony z jego kompetencji?
Oczywiście, że tak. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał korzystać z usługi, ale nie będzie zadowolony z przydzielonego asystenta, może prosić o zmianę. Oczywiście powodem niezadowolenia nie może być przykładowo to, że asystent nie wypełnia ksiąg podatnika, bo należy pamiętać, że nie jest to jego rolą. Ma udzielać wsparcia, informacji, poprowadzić za rękę, ale nie wypełniać obowiązki za podatnika. Urząd skarbowy to nie biuro księgowe.