Do podpisu prezydenta trafiła ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Co w praktyce oznacza ona dla podatników?
Akademia podatkowa 1876
Reklama
Ustawa, zakładając, że zostanie podpisana, wprowadzi istotne zmiany w zasadach opodatkowania wydatków inwestycyjnych na nowe technologie. Przede wszystkim od 1 stycznia 2016 r. zlikwidowana zostanie ulga na nabycie nowych technologii w jej obecnym kształcie.

Reklama
Dotychczas umożliwiała ona podatnikom uzyskanie korzyści podatkowej w kwocie równej 9,5 proc. wydatków poniesionych na nabycie niektórych rodzajów wartości niematerialnych, ujętych w ich wartości początkowej, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w szczególności patentów, systemów komputerowych czy innego rodzaju praw autorskich. Nowe technologie musiały spełniać kryteria innowacyjności, tj. powinny umożliwiać wytwarzanie nowych bądź udoskonalonych wyrobów lub usług oraz nie mogły być wykorzystywane na świecie dłużej niż przez ostatnie 5 lat. Wydatki te podlegały odliczeniu w zeznaniu za rok podatkowy, w którym dane technologie wprowadzone zostały do ewidencji, przy czym odliczyć można było także wydatki poniesione na rok przed wprowadzeniem do ewidencji.
1 stycznia 2016 r. przepisy w obecnym brzmieniu zostałyby usunięte, a dotychczasowa ulga zastąpiona nową preferencją pozwalającą na odliczenie od dochodu podatkowego części wydatków ponoszonych na badania i rozwój.
Zgodnie z przepisami przejściowymi podatnicy zachowają jednak prawo do skorzystania z preferencji z tytułu nabyć (wdrożeń) zakończonych w 2015 r. Można zatem rozważyć przyśpieszenie przynajmniej niektórych etapów tych procesów, tak aby wartość niematerialna i prawna (lub jej część) została przyjęta do ewidencji do końca bieżącego roku.
Co istotne, podatnicy będą także wciąż uprawnieni do skorzystania z likwidowanej preferencji za poprzednie lata podatkowe, w których nabywali wartości niematerialne i prawne.
Dodatkowo podatnicy obecnie dokonujący wdrożenia wartości niematerialnych o istotnej wartości (np. systemów ERP, SAP czy innego oprogramowania) albo dopiero planujący takie inwestycje, mogą rozważyć zastosowanie innych możliwości, m.in. z wykorzystaniem spółek celowych.