Chodziło o właściciela nieruchomości położonej na obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska. Sąd zasądził na jego rzecz odszkodowanie, które obejmowało zarówno rzeczywiście poniesioną szkodę, jak i utracone korzyści.
Podatnik był przekonany, że od całości nie zapłaci podatku dochodowego, ponieważ art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT zwalnia z podatku odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach tylko częściowo się z nim zgodził. Wyjaśnił, że art. 21 ust. 1 pkt 3b odnosi się tylko do odszkodowania za szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty. Nie dotyczy natomiast rekompensaty za utracone korzyści, jakich poszkodowany mógłby się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ta część odszkodowania jest zatem opodatkowana – wyjaśnił dyrektor.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 25 września 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-262/15/KrB