Filary, słupy i kolumny pełnią tę samą funkcję co mury, dlatego powierzchnia wydzielona za ich pomocą też jest objęta podatkiem od nieruchomości. Tak orzekł NSA.
Spór toczył się o parking podziemny – czy dla uznania go za budynek musi być on szczelnie otoczony ścianami. Ten, który został wybudowany przez spółkę, miał tylko dach i dwie ściany. W pozostałej części był otwarty, a jego powierzchnię ograniczały jedynie słupy konstrukcyjne. Obok znajdowały się hale magazynowe, a nad nim pomieszczenia biurowe.
Spółka sądziła, że nie powinna płacić podatku od powierzchni takiego parkingu. Argumentowała, że budynek to obiekt trwale związany z gruntem, mający fundamenty i dach, a także wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Wynika to z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Firma uważała, że przegrodami budowlanymi są wyłącznie ściany, bo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 5 tej ustawy powierzchnię użytkową budynku mierzy się po wewnętrznym obrysie ścian.
Zarówno wójt gminy, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie uważali inaczej. Uznali, że brak jednej czy dwóch ścian nie powoduje, iż parking przestaje być budynkiem, skoro wpisuje się w bryłę biurowca i jest z nim związany i wydzielony za pomocą słupów konstrukcyjnych. Ich zdaniem bowiem wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, o którym mowa w ustawie, nie oznacza wyłącznie szczelnego otoczenia murem.
WSA w Krakowie przyznał rację spółce. Orzekł, że o budynku można mówić wyłącznie wtedy, gdy ma on strop i wszystkie ściany boczne wydzielające go z przestrzeni.
– Bez ścian nie można mierzyć powierzchni użytkowej – stwierdził krakowski sąd.
Uznał, że parking wybudowany przez spółkę przypomina zadaszony taras, a ten nie jest budynkiem zgodnie z orzecznictwem NSA (sygn. akt II FSK 1044/10, II FSK 2014/09).
Naczelny Sąd Administracyjny był jednak innego zdania. Stwierdził, że wydzielenie obiektu za pomocą przegród budowlanych nie oznacza szczelnego zamknięcia go ze wszystkich stron. Pojęcia przegrody budowlanej nie można bowiem zawężać do ściany w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.
– Są nimi także takie elementy struktury budynku, jak filary, słupy czy kolumny, które strukturalnie wydzielają budynek z przestrzeni – orzekł sąd kasacyjny. Powołał się też na inne wyroki NSA (sygn. akt II FSK 3121/12, II FSK 1715/12, II FSK 2967/14).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 września 2015 r., sygn. akt II FSK 2086/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia