Tak wynika z najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów opublikowanych na stronie internetowej resortu. Są one istotne nie tylko dla rozliczeń egzekutorów, lecz także dłużników i wierzycieli. Od 1 października 2015 r. komornik musi bowiem wystawiać faktury w związku z wykonaną usługą. Wcześniej nie miał takiego obowiązku, bo nie działał jeszcze jako podatnik VAT.
Reklama
Z wyjaśnień wynika, że jeśli postępowanie prowadzone przez komornika zakończyło się przed 1 października, to komornik nie naliczy VAT. Decydująca jest tu data uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania lub jego umorzeniu. Nie zmieni tego również późniejsza (1 października lub później) zapłata wynagrodzenia komornikowi.
Jeśli natomiast postępowanie rozpoczęło się przed 1 października, ale zakończyło dokładnie w tej dacie lub później, wówczas wynagrodzenie otrzymane przed 1 października nie jest opodatkowane VAT, natomiast od otrzymanego od tej daty komornik musi odprowadzić daninę.
Resort poinformował też, że na fakturze końcowej (wystawionej 1 października lub później) dokumentującej wykonanie usługi egzekucyjnej komornik musi zamieścić informację o fakturach dokumentujących pobranie zaliczek. Nie musi natomiast (choć ma takie prawo) zamieszczać na fakturze notki o kwotach pobranych przed 1 października, które nie były wtedy jeszcze opodatkowane.
Ministerstwo Finansów odniosło się również do innych wątpliwości zgłaszanych przez komorników, np. możliwości obniżenia podatku i jego skorygowania, gdy zapadnie decyzja sądu o obniżeniu (zmiarkowaniu) opłaty egzekucyjnej, czyli wynagrodzenia komornika.