Kwota ta wynosi 556,02 zł. W rezultacie podatku nie płaci ten, którego dochód nie przekracza 3089 zł w skali roku. Według rzecznika praw obywatelskich, który złożył wniosek do TK, wartości te zostały ustalone w oderwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Przykładowo osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe jest uznawana za żyjącą w ubóstwie, jeżeli jej roczny dochód (obliczony zgodnie z określonymi w regulacjach zasadami) nie przekracza 6504 zł. A to ponad dwukrotnie więcej niż limit dochodów wolnych od PIT.

Wątpliwości RPO budzi też brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku. Z tych powodów rzecznik uważa przepis za niezgodny z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej oraz ochrony własności i innych praw majątkowych. Ze stanowiskiem RPO w przedłożonych TK pismach nie zgodzili się ani Sejm, ani prokurator generalny. ©?