W ciągu ostatnich trzech lat wartość CIT wpłacanego przez największe firmy rosła wolniej niż ich przychody – wynika z danych zebranych przez wywiadownię Bisnode. Ale ten rok przyniósł nam dobrą zmianę
Analitycy Bisnode przeanalizowali raporty 500 największych firm (bez sektora finansowego) z polskim kapitałem i 500 przedsiębiorstw zagranicznych za lata 2011–2013. Główny wniosek: wartość podatku odprowadzanego w tym okresie przez największe przedsiębiorstwa spadała. Malał też ich procentowy udział w stosunku do przychodów i zysku.
– W 2013 r. 500 największych pod względem przychodów polskich firm wykazało się 835,8 mld zł przychodu i niemal 28 mld zł zysku. Tym samym odprowadziły do budżetu państwa ponad 6,2 mld zł z tytułu podatku dochodowego, co stanowiło 0,75 proc. przychodu największych firm i 22,4 proc. ich zysku netto – wylicza Tomasz Starzyk, analityk Bisnode Polska. Dla porównania w 2011 r. przedsiębiorstwa wygenerowały ponad 708 mld zł przychodu i 42,3 mld zł zysku, odprowadzając 8,5 mld zł podatku dochodowego. Stanowił on tym samym 1,2 proc. przychodu i 20,2 proc. zysku.