Pracownicy nie uzyskują przychodu z nieodpłatnych świadczeń, gdy pracodawca ubezpiecza ich we własnym interesie – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.

Pytanie zadała spółka, która wysyła pracowników w zagraniczne podróże służbowe. W związku z tym zawiera też wiele umów ubezpieczenia. Polisy gwarantują zwrot kosztów leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, kompleksowe usługi assistance (np. dostarczanie leków, pokrycie kosztów transportu do Polski, także w wypadku śmierci), ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej czy odszkodowanie na wypadek utraty, zniszczenia albo uszkodzenia bagażu podróżnego. Pracownicy nie decydują o zakresie ochrony ubezpieczeniowej ani nie mogą z niej zrezygnować. Zakup polisy jest za każdym razem decyzją spółki, która – jak tłumaczyła – zabezpiecza się w ten sposób przed ewentualnymi roszczeniami pieniężnymi.
Spółka uważała, że pracownicy nie uzyskają w ten sposób opodatkowanego przychodu. Powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) w sprawie nieodpłatnych świadczeń. TK uznał wtedy, że PIT można pobrać tylko, gdy świadczenie zostało spełnione za zgodą zatrudnionego, leży w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść (w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku), która jest wymierna. W tym przypadku żaden z tych warunków nie jest – w ocenie spółki – spełniony. To zaś oznacza, że nie ma mowy o pobieraniu zaliczek na PIT. Zgodził się z tym także dyrektor łódzkiej izby. Przyznał, że pracownicy nie uzyskają przychodu z nieodpłatnych świadczeń, skoro zakup polisy jest w interesie ich pracodawcy.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 września 2015 r., nr IPTPB1/4511-368/15-3/MH.