Świadczenia o wartości do 200 zł, które bank przekazuje klientom lub potencjalnym klientom w ramach promocji, są zwolnione z PIT, jeśli mają charakter rzeczowy – uznał dyrektor katowickiej izby.
Po obniżeniu opłaty interchange banki rzadziej oferują cashback, czyli zwrot części pieniędzy za zakupy realizowane z wykorzystaniem kart debetowych lub kredytowych. Szukają innych sposobów na rozpropagowanie swoich usług. Bank, który zwrócił się z wnioskiem o interpretację indywidualną, wyjaśnił, że podczas różnych imprez chce przekazywać potencjalnym klientom gadżety (np. parasolki), natomiast klientom za zasilenie konta kwotą co najmniej 1 tys. zł – pieniądze (100 zł), zaś za podpisanie umowy kredytu lub pożyczki – prezenty (np. portfele).
Bank chciał się upewnić, czy obdarowani będą mogli korzystać z preferencji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Zgodnie z nim zwolnione z podatku są nieodpłatne świadczenia, które są przekazywane w związku z promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa ich wartość nie przekracza 200 zł.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach tylko częściowo zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Wyjaśnił, że wolne od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a są tylko te świadczenia, które mają charakter rzeczowy. Ustawodawca użył bowiem w przepisie sformułowania „nieodpłatne świadczenia”. Te zaś zdaniem dyrektora nie obejmują świadczeń pieniężnych. Wskazuje na to art. 11 ustawy o PIT, który mówi o przychodach i stanowi, że są nimi otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Innymi słowy, ustawa o PIT rozróżnia pieniądze od świadczeń nieodpłatnych (w tym w naturze) –uznał organ.
– Gdyby ustawodawca chciał objąć zwolnieniem każdy rodzaj świadczeń, to zapewne użyłby sformułowania „świadczenie” tak jak uczynił to w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy – dodał.