Podatnik prowadzi firmę, której głównym profilem jest świadczenie usług informatycznych. Do tej pory nie świadczył usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jednak obecnie chciałby poszerzyć biznes o wynajem ekskluzywnej limuzyny na różnego rodzaju okazje i imprezy okolicznościowe (śluby, wesela, chrzciny). Samochód będzie wynajmowany (z kierowcą lub bez) osobom fizycznym, niezależnie od tego, czy prowadzą firmę. Klientami zapewne będą głównie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności. Limuzyną podatnik będzie wozić gości weselnych, młodą parę itp. Usługi wynajmu samochodów bez kierowcy zaklasyfikowane są do usług wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy PKWiU 77.11.10, a wynajem limuzyn z kierowcą do usług w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą – PKWiU 49.32.12. Czy podatnik będzie musiał rejestrować usługi wynajmu limuzyny w kasie fiskalnej od pierwszego dnia prowadzenia firmy w tym zakresie?
W analizowanej sytuacji zastosowanie znajdzie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepisy tego rozporządzenia wyłączają zwolnienie z ujmowania w kasie obrotu i kwot należnego podatku dla usług przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej oraz przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami. Trzeba jednak podkreślić, że ustawodawca nie wskazał konkretnych symboli PKWiU dla usług, co do których nie stosuje się zwolnienia. Uwzględniając rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), w grupowaniu PKWiU 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski, mieszczą się m.in.: pozostały transport lądowy pasażerki, miejski i podmiejski (PKWiU 49.31.2), usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11) oraz transport drogowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany (PKWiU 49.39.1).
W rozporządzeniu o zwolnieniach ze stosowania kas fiskalnych mowa jest o świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami. Taksówka w prawie o ruchu drogowym została zdefiniowana jako „pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą”.
Zatem planowane uruchomienie przez podatnika usług polegających na wynajmowaniu ekskluzywnego samochodu typu limuzyna, z kierowcą lub bez, na różnego rodzaju okazje i imprezy okolicznościowe nie mieści się w katalogu wyłączeń ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu.
Oznacza to, że przedsiębiorca rozpoczynający w 2015 r. prowadzenie działalności w zakresie usług wynajmu limuzyn z kierowcą i bez, będzie mógł zastosować zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot należnego podatku za pomocą kasy rejestrującej do momentu przekroczenia obrotów w wysokości 20 000 zł. Zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.
Taką wykładnię przepisów potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z 4 marca 2015 r., nr IBPP3/443-1416/14/JP).
Podstawa prawna
Art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Par. 2 i 3 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).