Firma udostępniająca klientom samochody na czas naprawy ich własnych pojazdów nie musi prowadzić ewidencji przebiegu
Chodziło o spółkę zajmującą się m.in. naprawą samochodów, która proponowała klientom pojazdy zastępcze. Przewidywała, że czasem będzie musiała podstawić auto na miejsce wypadku, awarii albo do miejsca zamieszkania kontrahenta. W tym celu pojazdy musiałyby być przemieszczane po całej Polsce, z jednego oddziału do drugiego.
Spór dotyczył tego, w jakiej wysokości spółka będzie mogła odliczyć VAT zapłacony w cenie pojazdów zastępczych, części składowych do nich oraz innych wydatków związanych z ich eksploatacją i użytkowaniem (w tym na zakup paliwa, na serwisowanie, naprawę i konserwację).
Spółka uważała, że będzie mogła odliczać 100 proc. podatku naliczonego. Tłumaczyła, że choć auta zastępcze nie mają GPS, a ich konstrukcja nie wyklucza użycia ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to sama zadba, by tak się nie stało. Zapewniała, że będzie nadzorować ich wykorzystywanie, w tym m.in. poprzez odpowiednie zapisy w regulaminach wewnętrznych i ogólnych zasadach użytkowania tych pojazdów. Tłumaczyła, że autami zastępczymi będą mogli jeździć tylko najemcy (bądź inne osoby wskazane we właściwych dokumentach) oraz pracownicy. Ci ostatni będą mieli za zadanie doprowadzić pojazd do najemcy albo na stację benzynową bądź do warsztatu naprawczego. Słowem, będą mogli korzystać z pojazdów zastępczych wyłącznie w związku z działalnością gospodarczą spółki – zapewniała. Wyjaśniła, że w czasie najmu samochody będą garażowane w miejscu wybranym przez najemcę, a w pozostałym okresie – na jej parkingu.
W celu odliczenia całego VAT spółka planowała złożyć do urzędu informację VAT-26. Nie przewidywała natomiast prowadzenia ewidencji przebiegu aut zastępczych, bo uważała, że nie ma takiego obowiązku przy odpłatnym oddaniu ich do używania.
Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że w okresie, gdy samochody zastępcze nie są wynajmowane, spółka musi prowadzić ewidencję ich przebiegu. W przeciwnym razie nie będzie mogła odliczać 100 proc. VAT.
WSA w Poznaniu uznał tę interpretację za nieprawidłową. Przypomniał, że w świetle art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, gdy podatnik – w ramach swojej działalności – oddaje samochody wyłącznie w najem, dzierżawę czy leasing.
Zdaniem sądu nie można odmówić stosowania tego przepisu tylko z tego powodu, że pojazdy muszą być przemieszczone przez pracowników spółki w celu oddania ich w najem. – Koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na oddaniu samochodów w odpłatne używanie, bez doprowadzenia pojazdu do miejsca wskazanego przez najemcę, stacji benzynowej, stacji kontroli pojazdów czy warsztatu, jest trudna do wykonania – zwrócił uwagę WSA.
Dlatego orzekł, że w takiej sytuacji wystarczy samo określenie przez podatnika takiego sposobu wykorzystywania samochodów, który wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Poznaniu z 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1124/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia