Resort finansów zaproponował bardziej restrykcyjne zmiany na rynku audytorskim, niż wymagają tego 56. dyrektywa oraz unijne rozporządzenie nr 537. Niektóre mogą nawet prowadzić do marginalizacji zawodu biegłego rewidenta – uważają zainteresowani.
Rozszerzenie wymogów
Stanowisko MF