Umowa, w której zleceniobiorca zobowiązał się do pozostawania w gotowości, jest z VAT. Nie ma znaczenia rezultat usług ani to, ile razy z nich skorzystano.
Wczorajszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczył bułgarskiej spółki, która zawarła umowy abonamentowe z czterema firmami doradczymi. Miały one pomagać jej w zakresie m.in. przepisów prawnych, bezpieczeństwa informacji i zdobywania pieniędzy na działalność.
Reklama
Kontrahenci zobowiązali się być do dyspozycji spółki we wszystkie dni robocze od godz. 9 do 18, a w razie konieczności nawet przez siedem dni w tygodniu. W zamian spółka płaciła im co poniedziałek wynagrodzenie za każdy miniony tydzień współpracy. Z otrzymywanych faktur odliczała podatek naliczony.

Reklama
To właśnie zakwestionował bułgarski urząd podatkowy. Stwierdził, że skoro spółka nie przedstawiła żadnych dowodów dotyczących rodzaju wykonanych usług, liczby przepracowanych godzin itp., to nie miała prawa do odliczenia VAT. Urzędników nie przekonały argumenty spółki, że takie były założenia współpracy, a wszelkie pytania miały być zadawane drogą e-mailową bądź telefoniczną i nie trzeba potwierdzać ich w innej formie.
Gdy sprawa trafiła do bułgarskiego sądu, ten skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chciał się upewnić, czy w takim modelu współpracy można w ogóle mówić o świadczeniu usług w rozumieniu przepisów o VAT. A jeśli tak, to w którym momencie takie usługi powinny być rozliczane.
Odpowiedź TSUE była korzystna dla spółki. Trybunał orzekł, że firmy doradcze świadczą na rzecz spółki opodatkowane usługi, a więc ona sama ma prawo do odliczenia VAT.
Odwołał się tu do innych jego wyroków (np. sygn. akt C-174/00 i C-151/13), z których wynika, że wystarczy, aby strony – tak jak w tej sprawie – umówiły się na ryczałtową płatność za pozostawanie w gotowości do świadczenia usług, i to niezależnie od ich rezultatów.
Z wykładnią TSUE zgadza się Janina Fornalik, doradca podatkowy i menedżer w MDDP. Jej zdaniem nie ma wątpliwości, że zobowiązanie się do świadczenia usług w zamian za ryczałtowe wynagrodzenie podlega VAT. Ekspertka wskazuje, że tego typu rozliczenia występują nie tylko w usługach doradczych, lecz także informatycznych, medycznych, sportowych, czy w innego rodzaju umowach zakładających stałą możliwość skorzystania przez klienta z określonych usług.
– W takim wypadku podatek należy rozliczyć z upływem uzgodnionego okresu rozliczeniowego – przypomina Janina Fornalik.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 3 września 2015 r., sygn. akt C-463/14.