Krótkoterminowy wynajem środka transportu nie jest usługą turystyczną – stwierdził NSA.
Chodziło o podatnika, który chciał wynajmować jacht osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Rejsy miały się odbywać pomiędzy portami na terytorium Unii Europejskiej, a ich uczestnicy mieli mieszkać i nocować na pokładzie przez kilka lub kilkanaście dni. Żeglugą miał dowodzić kapitan, będący jednocześnie właścicielem statku.
Spór dotyczył tego, czy taka usługa będzie opodatkowana w naszym kraju. Podatnik uważał, że VAT będzie należny w miejscu faktycznego przekazania jachtu do dyspozycji klienta. Powoływał się na art. 28j ust. 1 ustawy o VAT . Wynika z niego, że miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym są one oddawane do dyspozycji usługobiorcy.
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Uznał, że to nie najem jest głównym powodem zakupu usługi u podatnika. Klienci chcą przede wszystkim odbyć podróż. Najem jest więc usługą pomocniczą w stosunku do usługi wiodącej, jaką jest usługa turystyczna – stwierdził organ.
Wyjaśnił, że usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT, to świadczenie złożone, na które składa się wiele usług pomocniczych, takich jak np. hotelarstwo, gastronomia, transport. Są one tak ściśle powiązane, że w aspekcie gospodarczym tworzą jedną całość. Dlatego – zdaniem organu – w tej sprawie powinien mieć zastosowanie art.28 n ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że miejscem świadczenia usług turystyki jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. W tym wypadku byłaby to Polska.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił tę interpretację. Stwierdził, że opisana we wniosku usługa to krótkotrwały wynajem środka transportu. Wynajęcie jachtu pełnomorskiego, wyposażonego w kabiny umożliwiające zakwaterowanie, w pełni odpowiada elementom umowy najmu, a nie usługi turystyki – orzekł WSA.
Dodał, że przeszkodą do takiej wykładni nie jest to, iż wynajmujący zapewnia kapitana pokładu. Jeżeli korzystanie z rzeczy wymaga specjalnych uprawnień lub umiejętności, to zapewnienie osoby, która je posiada, może się mieścić w zakresie umowy. Jako przykład WSA podał wynajęcie ciężarówki z kierowcą albo sali z obsługą.
Naczelny Sąd Administracyjny w pełni zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że nie będzie to kompleksowa usługa turystyczna, bo już sama istota podróżowania jednostkami pływającymi zakłada zakwaterowanie i nocleg na pokładzie. Dlatego w tym wypadku miejscem świadczenia usług będzie miejsce, gdzie jacht został wydany usługobiorcy do dyspozycji – podkreślił sąd kasacyjny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt I FSK 832/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia