Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy wynajmującego mieszkania w należącej do niego kamienicy. Mężczyzna otrzymał premię kompensacyjną zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 712). Taka premia jest przeznaczona na refinansowanie wydatków remontowych i jest wypłacana po przedstawieniu faktur dokumentujących remont. Jej wartość jej zwolniona z podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o PIT.
Podatnik liczył jednak na więcej profitów. Uważał, że powinien mieć też prawo do zaliczenia wydatków remontowych do kosztów uzyskania przychodu. Argumentował, że mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i pozwolą mu zabezpieczyć źródło przychodów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił mu jednak – powołując się na art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT – że nie może być mowy o koszcie, jeżeli przychód z tego samego źródła nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniony z PIT.
Stanowisko izby potwierdził zarówno WSA w Łodzi, jak i NSA. Sądy orzekły, że skoro przychód z danego źródła jest zwolniony z PIT, to wydatkowanie go nie daje przedsiębiorcy prawa do kosztów podatkowych.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1751/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia