Niezależnie od tego lokalne urzędy skarbowe, celne i kontroli skarbowej przeprowadziły w tym czasie własne kampanie doraźne za ponad 24 tys. zł.

Resort wydał też ponad 300 tys. zł na kampanię emerytalną dotyczącą zmian w OFE (był w niej partnerem obok Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

Szczegółowe rozliczenia przedstawiła wiceminister Izabela Leszczyna w odpowiedzi na interpelację nr 33474.

Szybki PIT

Najwięcej pieniędzy kosztowała akcja „Szybki PIT”. Organizowana jest ona od 2009 r. i obecnie ma przede wszystkim zachęcać Polaków, by rozliczali się z fiskusem elektronicznie.

W jej ramach utworzono stronę internetową www.szybkipit.pl, gdzie zgromadzono formularze, broszury i kalkulatory podatkowe. Tu też podatnik może złożyć zeznanie roczne. Przeprowadzono kampanię promocyjną w kinach, zamówiono spoty radiowe i telewizyjne, przygotowano materiały informacyjne (broszury, ulotki, plakaty).

MF przygotował także aplikację, która pozwala online zadać pytanie ekspertom resortu. Utworzył też punkty rozliczeń PIT w galeriach handlowych.

Szybki PIT – działania MF

Lata 2014–2015

Łączne wydatki

790 630 zł

Oprócz tego, w ramach tej samej kampanii, 16 izb i 400 urzędów skarbowych wydało 362,7 tys. zł. Zapłaciły one za emisję spotów reklamowych, materiały promocyjne, płatne ogłoszenia w prasie, konkursy dla podatników, wynajem powierzchni w centrach handlowych dla celów rozliczeń z fiskusem.

Szybki PIT

– działania urzędników

Lata 2014–2015

Łączne wydatki

362 690 zł

W ramach akcji „Szybki PIT” zrealizowano także dwie dodatkowe kampanie: jedną dla płatników (miała zapoznać ich z wprowadzonym od 2015 r. obowiązkiem składania deklaracji elektronicznych), drugą – dla podatników (miała przekonać ich o zaletach wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37). Obie kampanie były realizowane przy wykorzystaniu środków unijnych.

Kampania informacyjna

dla płatników

Łączny koszt

393 059 zł

Kampania informacyjna

dla podatników

Łączny koszt

389 745 zł

Walka z szarą strefą

Ponad 207,8 tys. zł wydano na akcje „Weź paragon” i „Sprawdź paragon”. Pierwsza ma zachęcać przedsiębiorców do ewidencjonowania obrotu w kasach fiskalnych. Druga ma skłaniać podatników, by sprawdzali otrzymane paragony, czy faktycznie pochodzą one z kasy fiskalnej.

„Weź paragon” oraz „Sprawdź paragon

Lata 2014–2015

Łączny koszt

207 853 zł

Ponad 83,6 tys. zł kosztowała kampania „Nie daj się zrobić w słupa”. Chodzi o edukowanie podatników o niebezpieczeństwach związanych z uczestnictwem w „karuzeli podatkowej”.

„Nie daj się zrobić w słupa”

Lata 2014–2015

Łączny koszt

83 610 zł

Dla gimnazjów i studentów

Zorganizowany w 2015 r. konkurs dla uczniów gimnazjów „Finansoaktywni. Misja: Podatki” kosztował ponad 209 tys zł. Zgłosiło się do niego ponad 500 szkół, rozdano ponad 400 zestawów edukacyjnych.

„Finansoaktywni. Misja: Podatki”

2015 r.

Łączny koszt

209 124 zł

Drugi konkurs „Taxminutes”, na najlepszy film pokazujący iluzje i mity podatkowe, był adresowany do studentów. MF zapłacił ok. 9 tys. zł, głównie za możliwość dalszego udostępniania najlepszych filmów oraz za staże i nagrody dla laureatów.

„Taxminutes”

Łączny koszt

około 9000 zł

Sukcesy celników

Kampania promocyjna „e-Cło” miała na celu pokazanie zmian w Służbie Celnej. Pieniądze wydano na produkcje filmów, aplikację e-Celnicy, raport o programie e-Cło, infografiki, materiały prasowe i edukacyjne, a także utrzymanie profili Służby Celnej w mediach społecznościowych (Facebook, Google +, Linkedin, Youtube, Twitter)

„e-Cło”

2015 r.

Łączny koszt

273 000 zł

Służba Celna wydała też 12 tys. zł na kampanie ostrzegawcze, głównie na walkę z nielegalnym hazardem. W ramach akcji „Nie daj się wkręcić” informowano właścicieli lokali w których działały nielegalne automaty hazardowe o grożących im konsekwencjach. Druga akcja „Nie daj się uzależnić od hazardu” miała charakter prewencyjny. Jej współorganizatorami były Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (w jego ramach funkcjonuje duszpasterstwo Służby Celnej) oraz celnicy z Przemyśla i Katowic.

Kampanie antyhazardowe

Łączny koszt

12 005 zł

Własne, doraźne kampanie organizowały też urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby celne.

Urzędnicy skarbowi

„Podatniku, nie daj się wkręcić”

2014 r.

Urząd Skarbowy w Kluczborku

Łączny koszt

100 zł

„Elektroniczne rozliczenia IS i US

2014–2015

Izba Skarbowa w Bydgoszczy i podległe urzędy

Łączny koszt

1568 zł

„Kasy fiskalne IS i US”

2014–2015

Izba Skarbowa w Bydgoszczy i podległe urzędy

Łączny koszt

0 zł

Kontrola Skarbowa

„Podatki nie mają wakacji”

2014 r.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Łączny koszt

11 594 zł

Celnicy

Promocja aplikacji „Mobilna granica”

2014–2015

Izba Celna w Białymstoku

Łączny koszt

11 082 zł

Ministerstwo Finansów uczestniczyło również jako partner w działaniach innych instytucji zaufania publicznego (MPiPS oraz NBP).